Partners

Zonder partners die de BetonKanoRace (financieel) steunen, kan dit fantastische evenement niet blijven voortbestaan. Al sinds 1977 vinden de races jaarlijks plaats, iets waar studenten Bouwkunde en Civiele Techniek van zowel Nederlandse als inmiddels internationale onderwijsinstellingen vol belangstelling naar uitkijken. De bedrijven hieronder zijn u voorgegaan en dragen bij aan een mooi initiatief binnen de civiel technische wereld onder studenten. Bent u ook geinteresseerd? Scroll naar het einde van deze pagina voor meer informatie!

Without partners who support the ConcreteCanoeRace (financially), this fantastic event cannot continue. The races have been taking place annually since 1977, something that students of Architecture and Civil Engineering from both Dutch and now international educational institutions look forward to with great interest. The companies below are contributing to a great initiative within the civil engineering world among students. Are you also interested? Scroll to the end of this page for more information!

Nebest – Ingenieurs-/adviesbureau

Wij zijn Nebest: een onafhankelijk ingenieurs-/adviesbureau, gespecialiseerd in inspectie, diepgaand technisch onderzoek en advies maar ook projectmanagement. Assetmanagement zit in ons DNA en is sinds oprichting in 1988 verankerd met de rol die wij vervulden bij de totstandkoming van risicogestuurd inspecteren en beheren. Anno 2023 bedienen wij vanuit Vianen met ruim 240 medewerkers een grote diversiteit aan opdrachtgevers in de infra, bouw, industrie en waterbouw.

Met een gezonde combinatie van theoretische kennis en pragmatische onderzoekuitvoering, zorgen onze adviseurs voor de benodigde inzichten om tot besluitvorming te komen over instandhouding, verduurzaming en hergebruik van assets. Onze kennis op het gebied van materialen, restlevensduuranalyses en constructieve veiligheid wordt gesterkt door ons eigen materiaalkundig laboratorium.

Ons specialisme en onze integrale dienstverlening stellen ons in staat om opdrachtgevers gedurende de gehele projectencyclus en in alle levenscycli van assets te ondersteunen.  Hiermee dragen we dagelijks bij aan een duurzame, constructief veilige en toekomstbestendige gebouwde omgeving.

Enginear

Enginear is trotse sponsor van de BetonKanoRace! We zijn een innovatief en persoonlijk arbeidsbemiddelingsbureau, gespecialiseerd in het vakgebied van de gebouwde omgeving en we richten ons vooral op de studierichtingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Geo-informatie.

Tijdens je studie kan je bij ons terecht voor een flexibele, technische bijbaan in je vakgebied. Daarmee geef je een flinke boost aan je CV én je bankrekening. Ook helpen onze adviseurs je met studie- en carrièreadvies en dat is altijd gratis en vrijblijvend. Na je studie ondersteunen we jou als startend ingenieur in het maken van een bewuste keuze en begeleiden je naar een vaste baan die écht past bij jouw persoonlijkheid, drijfveren en wensen. Die duurzame match, daar doen we het voor! Neem snel een kijkje op onze website voor meer informatie of neem contact op met een van onze adviseurs.

We wensen alle deelnemende teams veel succes!

Ps: op zaterdag 11 mei zijn we ook van de partij, dus loop vooral even langs onze stand. We leren je graag beter kennen!

Movares – Samen werkt het

De wereld verandert. Wij veranderen mee. Wij gaan voor data-gestuurd, innovatief en efficiënt werken. Complexe projecten? Daar krijgen wij juist energie van. Ons doel? Iedere dag werken aan een leefbaar, bereikbaar en duurzaam Nederland!

We hebben een grote ambitie, en we komen er alleen als we het samen doen. Zo leveren wij slimme adviezen en ontwerpen op het gebied van infrastructuur, mobiliteit, digitale transformatie, energietransitie, circulair bouwen en klimaatadaptatie. Dit doen wij voor grote en kleine opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en netbeheerders.

Betonvereniging

De Betonvereniging zorgt ervoor dat haar leden kennis delen, kennis opdoen en kennis maken. Dit kent een praktische insteek en is gericht op de kennis die de leden bij hun dagelijkse beroepsuitoefening nodig hebben.

De kennis die wij bieden, vormt een welkome aanvulling op de vooropleiding en praktische ervaring van onze deelnemers. Daarnaast geven we technische publicaties uit en ondersteunen we verschillende aangesloten organisaties.

Wij hebben zo’n 700 bedrijfsleden, 500 persoonlijke leden en 150 studentleden. Met onze uitingen bereiken wij ruim tienduizend personen in de beton(bouw)sector.

Universiteitsfonds Twente

 

De Stichting Universiteitsfonds Twente dateert terug tot het jaar 1948 waarin ondernemers en overheden zich verenigden om gezamenlijk te lobbyen om de komst van een hogeschool in Noord-Oost Nederland te realiseren. Ook na oprichting van de Technische Hogeschool Twente in 1961 bleef de stichting de universiteit en haar academische gemeenschap ondersteunen. Donaties van bedrijfsleven en particulieren maken dit mogelijk. U maakt dit mogelijk!

Geïnteresseerd?

De BetonKanoRace brengt jaarlijks meer dan 300 ethousiaste studenten van de studies Civiele Techniek en Bouwkunde samen. De meeste teams zijn afkomstig van onderwijsinstellingen uit Nederland (denk hierbij aan universiteiten, HBO’s en ROC’s), maar er zijn ook teams afkomstig uit het buitenland (zoals Duitsland en Polen).

De BKR wordt jaarlijks georganiseerd door een verkozen studievereniging en is hiermee een non-profit evenement. Om deze reden is de organisatie grotendeels afhankelijk van sponsoring door bedrijven. Mocht u een bedrijf of stichting vertegenwoordigen en bij willen dragen aan een evenement waar studenten uitgedaagd worden om te innoveren binnen de wereld van Civiele Techniek en Bouwkunde?

//

The ConcreteCanoeRace brings together over 300 enthusiastic students from Civil and Building Engineering each year. Most teams come from educational institutions in The Netherlands (universities and other educational institutions), though there are also competing teams from other European countries, such as Germany and Poland.

The CCR is organised annualy by a non-profit organisation and is financially largely dependent on sponsorships. Do you represent a company or institution that would you like to contribute to the realization of this connecting event that challenges students to innovate the world of civil and building engineering?